Salesforce – חידושים בגרסת אביב 2018

גרסת אביב 2018 של סיילספורס כבר באוויר! כמו תמיד, הגרסא החדשה הביאה איתה עדכונים רבים. מבין החידושים המעניינים המוצעים בגרסאות החדשות, בחרנו לספר לכם על שלושה.

Salesforce Surveys

מאפשר ליצור טפסים ידידותיים ונוחים לשימוש לצורך איסוף מידע והיזון חוזר מלקוחות ו/או ממשתמשים במערכת. ניתן ליצור סוגים שונים של שאלות על מנת לאסוף את המידע הרלוונטי ביותר. כל המידע נשמר בסביבת העבודה שלכם, כך שניתן להשתמש בתכונות של Salesforce על מנת לצפות בו, להפיק ממנו דוחות ולחלוק תובנות עם עובדי החברה.

LinkedIn2Lead

מאפשר יצירה אוטומטית של לידים ב-Salesforce באמצעות מודעות ה-Lead Gen של רשת LinkedIn. כאשר לקוחות ממלאים טופס אליו הגיעו באמצעות מודעה ב-Linkedin, המידע הופך אוטומטית ללידים חדשים ב-Salesforce.

Individual Object

חוקים ותקנות חדשים שעתידים להיות מיושמים ברחבי העולם החל מחודש מאי 2018, כמו למשל ה-GDPR (General Data Protection Regulation), דורשים מהארגונים לכבד את בקשותיהם של הלקוחות שלא לשמור את כל המידע על אודותיהם שנמצא במערכת ה-Salesforce. Data privacy records, שמבוססים על Individual Object, מאפשרים לארגון לבחור את הגדרות הפרטיות עבור הלקוחות שלו. כך, אם הלקוחות מבקשים שיעשה שימוש במידע רק באופנים מסוימים, יוכל הארגון להיענות לבקשה ולשמר האמון בין של הלקוחות.