Salesforce.com תומכים במכירות בארגוני B2Bגרטנר: המוצרים של

rank

חברת המחקר גרטנר פרסמה מחקר שמסביר לדבריה למה המוצרים של Salesforce.com הם ברכה עבור אנשי מכירות בארגוני B2B. בגרטנר מציינים כי פעילות המכירה והמעקב אחר לקוחות באמצעות סמארטפונים וטאבלטים נמצאת במגמת עלייה מובהקת, וכי תחום הרשתות החברותיות הולך ומבסס מעמדו כמרכזי בתקשורת עם לקוחות, ולפיכך המוצרים של Salesforce.com הופכים לשחקנים מרכזיים לשיפור ביצועי מכירות.

המאמר מסביר כי מוצרי Salesforce.com תומכים ביישומי האוטומציה של פעילות מכירות, תהליכים ואחריות מנהלית עבור אנשי המכירות בארגוני B2B. פונקציות הליבה של המערכות הללו כוללות חישובים פיננסיים, מסד נתונים של אנשי קשר וניהול הזדמנויות. המערכות מציעות גם אימון לשיפור יכולת המכירה, ניהול תוכן, מדידת ביצועים לצורך צבירת תמריצים ויכולות נוספות.

קראו עוד על המסקנות של גרטנר באשר למערכות Salesforce.com.