איתי סינוואני, מנהל פיתוח עסקי service-wise. מרתון שיווק בבורסה לניירות ערך בת”א, 24.12.14

נתן גביש, סמנכ”ל פיתוח עסקי, salesforce.com ואיתי סינוואני, מנהל פיתוח עסקי service-wise.

השתתפו במתרון שיווק בבורסה לניירות ערך בת”א, 24.12.14.